دانشگاههای گروه اول :

کلیه دانشگاههای دولتی دارای مقطع دکتری تخصصی در یکی از گرایش های رشته های حقوق( دانشگاه تهران، بهشتی، تربیت مدرس، علامه، خوارزمی، بابلسر،کاشان، قم،بوعلی همدان،اصفهان(

2-دانشگاه های :

- علوم قضایی و خدمات اداری

- علوم اسلامی رضوی

- امام صادق (ع(

- شهید مطهری (ره(

-المصطفی

- غیر انتفاعی مفید قم

- آزاد (فقط واحد علوم و تحقیقات تهران(

- مؤسسه آموزشی ـ پژوهشی امام خمینی (ره(

از گروه اول فارغ التحصیلان  ذیل  معاف از آزمون کتبی می باشند و باید برای مصاحبه علمی ثبت نام کنند:

_ دانش آموختگان کارشناسی ارشد حقوق در هریک از گرایش ها از دانشگاه‌های گروه اول)دانشگاههای فوق الذکر) ، منوط به داشتن حداقل معدل 15 و داشتن مدرک کارشناسی حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

_دانش آموختگان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق، در هریک از گرایش ها

_ دانش آموختگان کارشناسی حقوق( لیسانس) از دانشگاه‌های گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل 16

 

گروه دوم شامل :

- سایر دانشگاه های دولتی

- دانشگاه مذاهب اسلامی

از گروه دوم  فارغ التحصیلان  ذیل  معاف از آزمون کتبی می باشند و باید برای مصاحبه علمی ثبت نام کنند:

_ دانش آموختگان کارشناسی ارشد حقوق در هریک از گرایش ها از دانشگاه‌های گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل 17 و داشتن مدرک کارشناسی حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

_ دانش آموختگان کارشناسی حقوق) لیسانس(از دانشگاه‌های گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل 17.

دانشگاه های پیام نور و علمی-کاربردی در شمول دانشگاه های دولتی مذکور  قرار نمی گیرد.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 26 تیر 1391    | توسط: مریم خلیفه پور    | طبقه بندی: اخبار و آزمونهای حقوقی،     | نظرات()